Gosci: 1 | Uzytkownikow: 0 | Zarejestrowanych: 45 | Ostatni: Ala546
 Logowanie


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 Menu główne
 BIP GOK Osięciny
 Twórczość regionu
Poezja
 Miłosne
 Patriotyczne
 Egzystencjalne
 
10 ostatnich stron
 Kiedyś Odejdę
 Na kujawską nutę
 Po drodze
 Jeszcze mam czas...
 Droga
 Poeta
 Dom
 Jak?
 Upadły Anioł
 Po drugiej stronie
 Info
Wiersze prosimy przesyłać na adres: "GOK" ul. I WP 21, 88-220 Osięciny lub za pośrednictwem naszej strony.
Macie jakieś wątpliwości czy pytania - postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Zachęcamy do publikacji. Słowo zachęty
 Szukaj w portalu

 Teraz "czatują"

 Przejdź do czatu
 Statystyki
Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 0
Ostatni:  Nowy wczoraj: 0
Ostatni:  Razem: 45
Ostatni:  Ostatni:
Ala546
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 1
Razem:  Razem: 1
Użytkownicy:  Użytkownicy online
Brak użytkowników online
 Admin
 Odwiedziny
Odwiedziło nas

od 03.2007


Stowarzyszenie Partnerskie „KUJAWY”

Opis działalności Stowarzyszenia
W styczniu 2017r. zawiązała się społeczna organizacja Stowarzyszenie Partnerskie „KUJAWY”. Miejscem spotkań jest Gminny Dom Kultury w Osięcinach mieszczący się przy ul. W    ojska Polskiego 21. Stowarzyszenie nasze w chwili zawiązania liczyło 20 członków, to grono osób które od wielu lat uczestniczy w wymianie polsko-francuskiej. Organizacja posiada Regulamin jako przewodnik naszego działania. W lutym 2017r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie.
Celem działalności Stowarzyszenia „KUJAWY” jest rozwijanie przyjaźni pomiędzy narodem polskim i francuskim oraz prowadzenie działalności sprzyjającej rozwojowi wszechstronnej współpracy. Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa Francji, jego historią, nauką, kulturą, osiągnięciami społeczno-gospodarczymi, tradycjami i rozwojem współpracy polsko-francuskiej. Organizujemy spotkania kulturalne i oświatowe, dłuższe wyjazdy oraz integracyjne imprezy polsko-francuskie, pobyt w rodzinach podczas których promujemy język polski we Francji oraz język francuski w Polsce.

Władze organizacji
p. Aleksandra Siarkowska - Prezes
p. Urszula Ochocińska - Wiceprezes
p. Jolanta Balcerak - Skarbnik
p. Julian Błażej Stachniak - Sekretarz
p. Grażyna Ozimińska - Członek
p. Remigiusz Wypij - Członek

Cele regulaminowe Stowarzyszenia
1) Przyczynianie się do budowania i rozwoju współpracy między społeczeństwem polskim i francuskim na zasadach równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.
2) Sprzyjanie rozwojowi współpracy kulturalnej, naukowo-technicznej, sportowo-turystycznej, gospodarczej oraz popieranie inicjatyw w tych dziedzinach.
3) Upowszechnianie rzetelnej wiedzy i wartości kultury francuskiej, zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem narodu francuskiego, jego historią, językiem,  a także bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi               i politycznymi. 
4) Inicjowanie i popieranie działań promujących Polskę, Gminę Osięciny oraz okolicę za granicą.
5) Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Gminy Osięciny i okolic w Unii Europejskiej, działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji.
7) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrona dziedzictwa narodowego.
8) Działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
9) Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
10) Prowadzenie działalności wydawniczej.

Urzędem wspomagającym działalność naszego Stowarzyszenia jest Urząd Gminy w Osięcinach reprezentowany przez Wójta Gminy – p. Jerzego Izydorskiego. Polega na wzajemnej współpracy przy organizowaniu międzynarodowych wyjazdów i wizyt polsko-francuskich.
W ramach wymiany kontynuowanej od ponad 23 lat nasze Stowarzyszenie „KUJAWY” zorganizowało w dniach 11-20 sierpnia 2017r. wyjazd do Francji i pobyt w zaprzyjaźnionych rodzinach francuskich.

Znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli. Komentarze są własnością ich autorów. Wszystkie inne materiały © 2006 by GOK.
Ta strona jest oparta na PostNuke, systemie portalowym, napisanym w PHP. PostNuke jest Wolnym Oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU/GPL.

Możesz pobierać nasze niusy, używając pliku Pobierz nasze niusy
array(8) { ["version"]=> string(3) "2.1" ["state"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(27) "Add html pages to your site" ["displayname"]=> string(9) "htmlpages" ["regid"]=> string(1) "0" ["directory"]=> string(9) "htmlpages" ["type"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(9) "htmlpages" }