Gosci: 3 | Uzytkownikow: 0 | Zarejestrowanych: 45 | Ostatni: Ala546
 Logowanie


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 BIP GOK OsiÄ™ciny
 Twórczość regionu
Poezja
 MiÅ‚osne
 Patriotyczne
 Egzystencjalne
 
10 ostatnich stron
 KiedyÅ› OdejdÄ…
 Na kujawskÄ… nu…
 Po drodze
 Jeszcze mam czas...
 Droga
 Poeta
 Dom
 Jak?
 UpadÅ‚y AnioÅ‚
 Po drugiej stronie
 Info
Wiersze prosimy przesyłać na adres: "GOK" ul. I WP 21, 88-220 Osięciny lub za pośrednictwem naszej strony.
Macie jakieś wątpliwości czy pytania - postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Zachęcamy do publikacji. Słowo zachęty
 Szukaj w portalu

 Teraz "czatujÄ…"

 Przejdź do czatu
 Statystyki
Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 0
Ostatni:  Nowy wczoraj: 0
Ostatni:  Razem: 45
Ostatni:  Ostatni:
Ala546
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 3
Razem:  Razem: 3
Użytkownicy:  Użytkownicy online
Brak użytkowników online
 Admin
 Odwiedziny
Odwiedziło nas

od 03.2007


Stowarzyszenie Partnerskie „KUJAWY”

Opis działalności Stowarzyszenia
W styczniu 2017r. zawiÄ…zaÅ‚a siÄ™ spoÅ‚eczna organizacja Stowarzyszenie Partnerskie „KUJAWY”. Miejscem spotkaÅ„ jest Gminny Dom Kultury w OsiÄ™cinach mieszczÄ…cy siÄ™ przy ul. W    ojska Polskiego 21. Stowarzyszenie nasze w chwili zawiÄ…zania liczyÅ‚o 20 czÅ‚onków, to grono osób które od wielu lat uczestniczy w wymianie polsko-francuskiej. Organizacja posiada Regulamin jako przewodnik naszego dziaÅ‚ania. W lutym 2017r. zostaÅ‚o wpisane do rejestru stowarzyszeÅ„ zwykÅ‚ych przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie.
Celem dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia „KUJAWY” jest rozwijanie przyjaźni pomiÄ™dzy narodem polskim i francuskim oraz prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci sprzyjajÄ…cej rozwojowi wszechstronnej wspóÅ‚pracy. Zaznajamianie spoÅ‚eczeÅ„stwa polskiego z życiem spoÅ‚eczeÅ„stwa Francji, jego historiÄ…, naukÄ…, kulturÄ…, osiÄ…gniÄ™ciami spoÅ‚eczno-gospodarczymi, tradycjami i rozwojem wspóÅ‚pracy polsko-francuskiej. Organizujemy spotkania kulturalne i oÅ›wiatowe, dÅ‚uższe wyjazdy oraz integracyjne imprezy polsko-francuskie, pobyt w rodzinach podczas których promujemy jÄ™zyk polski we Francji oraz jÄ™zyk francuski w Polsce.

WÅ‚adze organizacji
p. Aleksandra Siarkowska - Prezes
p. Urszula Ochocińska - Wiceprezes
p. Jolanta Balcerak - Skarbnik
p. Julian Błażej Stachniak - Sekretarz
p. Grażyna Ozimińska - Członek
p. Remigiusz Wypij - Członek

Cele regulaminowe Stowarzyszenia
1) Przyczynianie siÄ™ do budowania i rozwoju wspóÅ‚pracy miÄ™dzy spoÅ‚eczeÅ„stwem polskim i francuskim na zasadach równoÅ›ci, partnerstwa, wzajemnych korzyÅ›ci, zaufania i szacunku.
2) Sprzyjanie rozwojowi wspóÅ‚pracy kulturalnej, naukowo-technicznej, sportowo-turystycznej, gospodarczej oraz popieranie inicjatyw w tych dziedzinach.
3) Upowszechnianie rzetelnej wiedzy i wartoÅ›ci kultury francuskiej, zapoznawanie spoÅ‚eczeÅ„stwa polskiego z życiem narodu francuskiego, jego historiÄ…, jÄ™zykiem,  a także bieżącymi problemami spoÅ‚eczno-gospodarczymi               i politycznymi. 
4) Inicjowanie i popieranie działań promujących Polskę, Gminę Osięciny oraz okolicę za granicą.
5) Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkaÅ„ców Gminy OsiÄ™ciny i okolic w Unii Europejskiej, dziaÅ‚alność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i wspóÅ‚pracy miÄ™dzy spoÅ‚eczeÅ„stwami.
6) Upowszechnianie i ochrona wolnoÅ›ci i praw czÅ‚owieka oraz swobód obywatelskich, dziaÅ‚aÅ„ wspomagajÄ…cych rozwój demokracji.
7) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ochrona dziedzictwa narodowego.
8) DziaÅ‚alność kulturalna, w tym dziaÅ‚ania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamoÅ›ci, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
9) Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
10) Prowadzenie działalności wydawniczej.

UrzÄ™dem wspomagajÄ…cym dziaÅ‚alność naszego Stowarzyszenia jest UrzÄ…d Gminy w OsiÄ™cinach reprezentowany przez Wójta Gminy – p. Jerzego Izydorskiego. Polega na wzajemnej wspóÅ‚pracy przy organizowaniu miÄ™dzynarodowych wyjazdów i wizyt polsko-francuskich.
W ramach wymiany kontynuowanej od ponad 23 lat nasze Stowarzyszenie „KUJAWY” zorganizowaÅ‚o w dniach 11-20 sierpnia 2017r. wyjazd do Francji i pobyt w zaprzyjaźnionych rodzinach francuskich.
array(8) { ["version"]=> string(3) "2.1" ["state"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(27) "Add html pages to your site" ["displayname"]=> string(9) "htmlpages" ["regid"]=> string(1) "0" ["directory"]=> string(9) "htmlpages" ["type"]=> string(1) "2" ["name"]=> string(9) "htmlpages" }