Najnowsze informacje o projekcie „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” [1]

Autor : Ranszy Dodano: 25-08-2021 - 20:58
Ogolne [2]
[3]Muzeum Ziemi Kujawskiej i DobrzyÅ„skiej we WÅ‚ocÅ‚awku realizuje zadanie pt. „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, na które otrzymaÅ‚o dofinansowanie ze Å›rodków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzÄ…cÄ… z Funduszu Promocji Kultury oraz SamorzÄ…du Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
    Do tej pory opracowana i wydana zostaÅ‚a dwuczęściowa publikacja Haft kujawski wczoraj i dziÅ›. Katalog wzorów, bÄ™dÄ…ca kompendium wiedzy na temat historii i wspóÅ‚czesnoÅ›ci regionalnego haftu oraz zawierajÄ…ca katalog Å›ciegów, motywów i wzorów niezbÄ™dnych w nauce.
    Wielkim zainteresowaniem cieszyÅ‚ siÄ™ nabór uczestników na warsztaty haftu kujawskiego prowadzony od 21 czerwca br. W jego efekcie utworzono cztery grupy zÅ‚ożone z dziesiÄ™ciu osób chcÄ…cych poznać tajniki tej dziedziny rÄ™kodzieÅ‚a ludowego od strony teoretycznej i praktycznej.
    Cykl spotkaÅ„ warsztatowych rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ 9 sierpnia br. w Muzeum Etnograficznym we WÅ‚ocÅ‚awku oraz w kolejnych dniach w Kujawsko-DobrzyÅ„skim Parku Etnograficznym w KÅ‚óbce, Muzeum StanisÅ‚awa Noakowskiego w Nieszawie i Gminnym OÅ›rodku Kultury w OsiÄ™cinach. Uczestnicy wziÄ™li udziaÅ‚ w prelekcji z pokazem multimedialnym na temat rodzimego haftu przygotowanej przez etnografa DorotÄ™ KalinowskÄ…. Otrzymali niezbÄ™dne materiaÅ‚y m.in. wczeÅ›niej opisanÄ… publikacjÄ™, gadżety promocyjne, len, nici, igÅ‚y, kalki. NastÄ™pnie pod okiem doÅ›wiadczonych hafciarek Henryki DereziÅ„skiej i Krystyny Zagrabskiej, należących do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, poznawali informacje na temat tkanin, mulin, kordonków, sposobów kalkowania oraz uczyli siÄ™ podstawowych Å›ciegów, takich jak sznureczek, kÅ‚adziony, atÅ‚asek, dziergany. Na kolejnych warsztatach doskonalić bÄ™dÄ… zdobyte już umiejÄ™tnoÅ›ci, poznawać kolejne Å›ciegi (np. Janina, przewlekanie, snutki, zasady kompozycji) oraz przygotowywać pracÄ™, która prezentowana bÄ™dzie na wystawie podsumowujÄ…cej projekt, udostÄ™pnionej w Muzeum Etnograficznym we WÅ‚ocÅ‚awku 26 listopada br.
    Organizatorzy cieszÄ… siÄ™, że zarówno publikacja, jak i warsztaty spotkaÅ‚y siÄ™ z tak ogromnym zainteresowaniem i pozytywnÄ… ocenÄ…. Istnieje wielka szansa, że zaÅ‚ożenie projektu, aby upowszechnić, ożywić, nauczyć haftu kujawskiego zostanie zrealizowane.

    Beata WÄ…sik

Zadanie pn. „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” dofinansowano ze Å›rodków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzÄ…cych z Funduszu Promocji Kultury.
Zadanie dofinansowano z budżetu SamorzÄ…du Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Najnowsze informacje o projekcie „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” | Loguj/Utwórz konto [4] | 0 Komentarzy
  
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
_LINKS
  [1] https://archiwum.gok-osieciny.pl/index.php?name=News&file=article&sid=916
  [2] https://archiwum.gok-osieciny.pl/index.php?name=News&catid=&topic=7
  [3] https://archiwum.gok-osieciny.pl/index.php?set_albumName=album558&name=gallery&include=view_album.php
  [4] https://archiwum.gok-osieciny.pl/user.php
array(8) { ["version"]=> string(3) "1.3" ["state"]=> string(1) "3" ["description"]=> string(47) "A module to display the news on your index page" ["displayname"]=> string(12) "Artykuły" ["regid"]=> string(1) "7" ["directory"]=> string(4) "News" ["type"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "News" }